Ook Uw gemeente wordt aardgasvrij!

Nieuwbouwwoningen en -bedrijfsruimten mogen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Nu zullen de komende decennia alle bestaande woningen en gebouwen ook aardgasvrij worden. Maar voor een efficiente en effectieve klimaataanpak is dat maar een stukje van de puzzel. Die aanpak vraagt inzicht in de verschillen en overeenkomsten voor eigenaren en gebruikers / bewoners.

De energietransitie ligt op uw bord

Bewoners en eigenaren worden daarnaast steeds mondiger, hun woonwensen zijn steeds diverser en deze veranderen ook steeds sneller. Hoe houdt u rekening met individuele wensen zonder de grote lijn en daarin het maatschappelijk belang uit het oog te verliezen?

Wethouder Katwijk Jacco Knape

Steeds meer gemeenten kiezen voor circulair bouwen en circulaire gebouwen. Wat zijn / zijn dit, wat zijn de voordelen, wat kiest uw gemeente en kunt u snel genoeg anticiperen? Wat levert u op met betrekking tot de bouwsnelheid, aanpasbare gebouwen en het verminderen van bouwtransport?

De Europese wetgeving (EPBD opvolger Levels) vereist binnenkort dat u ook rekening houdt met het effect van de woning op de gezondheid van de bewoner binnen. Wat is daarin uw rol en die van de eigenaar en verhuurder?

U bent de spil: neem de lead!

U hebt vanuit de gemeente te maken met woningbouw. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid of de energietransitie. Of u heeft ze allemaal tegelijk?

Wethouders Molenwaard Frank Meerkerk en Kees Boender

U bent de spil van een complex netwerk van uw wethouder, raadsleden, bewoners, gebouw eigenaren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, netbeheerders, omgevingsdiensten en andere overheden. U ontwikkelt beleid, voert het uit en rapporteert over de resultaten?

U gaat grond reserveren, bestemmingsplannen maken en woningontwikkeling aansturen voor de hele energietransitie. Daarbij draagt u de medeverantwoordelijkheid in de besteding van onze publieke middelen?

Hoe voldoet u aan die ongekend grote sociale opgave?

Hoe blijft u ENERGIEK in deze transitie? Download nu het e-boek en u weet hoe u kunt voldoen aan de sociale opgave. In het e-boek ‘Aardgasvrij en hoe nu verder?’ behandelt de 7 ENERGIE stappen en bonus:

1. Evenwicht van belangen: hoe creëert u een evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen?

2. Netwerk van belanghebbenden: hoe bouwt u een netwerk dat u ondersteunt bij de transitie?

3. Efficiënt, effectief en eenduidig: hoe communiceert en coördineert u dat allemaal efficiënt, effectief en eenduidig?

4. Risico en rendement: welk risico loopt u en hoe realiseert u voldoende rendement voor uw gemeente?

5. Gebouw aanpassing voor gezinnen en gebruikers: hoe houdt u maximaal rekening met individuele wensen van gezinnen en andere gebruikers?

6. Interne politieke afstemming en besluitvorming: hoe houdt u of neemt u de leiding?

7. Externe communicatie: hoe verzorgt u de externe communicatie in het belang van de transitie en de gemeente?

Om als wethouder ENERGIEK aan de slag te gaan heb ik nog een bonus stap voor je:

8. Kernorganisatie en interne ambtelijke afstemming: hoe zet u een kernorganisatie op voor de transitie en hoe stemt u dat ambtelijk intern af?

Nu weet je waar je de ENERGIE vandaan haalt en ENERGIEK van wordt!

Download en lees nu het e-boek Aardgasvrij en hoe nu verder?’ de aanpak op deze 8 kernpunten wordt uitgelegd. Uitwerking daarvan in de praktijk levert continue voorbeelden op.