Ook Uw gemeente wordt aardgasvrij!

De energietransitie ligt op uw bord

Concrete acties vragen kennis van het eindresultaat en welke stappen nog te zetten zijn. Vaak wordt nu gewerkt zonder ervaring met dat eindresultaat met vertraging tot gevolg.

Nieuwbouwwoningen en -bedrijfsruimten mogen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Nu moeten alle bestaande woningen en gebouwen ook aardgasvrij worden. Die aanpak vraagt inzicht in verschillen en overeenkomsten voor eigenaren en gebruikers / bewoners.

Bewoners worden daarnaast steeds mondiger, hun woonwensen zijn steeds diverser en deze veranderen ook steeds sneller. Hoe houdt u rekening met individuele wensen zonder de grote lijn en daarin het maatschappelijk belang uit het oog te verliezen?

Wethouder Katwijk Jacco Knape

Steeds meer gemeentes kiezen voor circulair bouwen, gezond binnenmilieu en inclusief. Wat  levert u dit op voor uw inwoners aan snelheid van bouwen, aanpasbare gebouwen en het verminderen van bouwtransport?

De Europese wetgeving (EPBD opvolger Levels) vereist dat u binnenkort ook rekening houdt met het effect van de woning op de gezondheid van de bewoner binnen. Hoe kunt u dat er ook nog mee combineren?

U bent de spil: neem de lead!

U hebt vanuit de gemeente te maken met woningbouw. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid of de energietransitie. Of u heeft ze allemaal tegelijk?

Wethouders Molenwaard Frank Meerkerk en Kees Boender

U bent de spil van een complex netwerk van uw wethouder, bewoners, gebouw eigenaren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, netbeheerders, omgevingsdiensten en andere overheden. U realiseert beleid, voert het uit en rapporteert over de resultaten.

U gaat grond reserveren, bestemmingsplannen maken en woningontwikkeling aansturen voor de hele energietransitie. Daarbij draagt u de medeverantwoordelijkheid in de besteding van onze publieke middelen.

Hoe voldoet u aan die ongekend grote sociale opgave?

Hoe blijft u ENERGIEK in deze transitie? Ontdek het in het e-boek ‘Aardgasvrij en hoe nu verder?’

Download nu het e-boek en u weet hoe u kunt voldoen aan de sociale opgave. In het e-boek ‘Aardgasvrij en hoe nu verder?’ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Evenwicht van belangen

hoe creëert u een evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen?

2. Netwerk van belanghebbenden

hoe bouwt u een netwerk dat u ondersteunt bij de transitie?

3. Efficiënt, effectief en eenduidig

hoe communiceert en coördineert u dat allemaal efficiënt, effectief en eenduidig?

4. Risico en rendement

welk risico loopt u en hoe realiseert u voldoende rendement voor uw gemeente?

5. Gebouwaanpassing voor gezinnen en gebruikers

hoe houdt u maximaal rekening met individuele wensen van gezinnen en andere gebruikers?

6. Interne politieke afstemming en besluitvorming

hoe houdt u de leiding?

7. Externe communicatie

hoe verzorgt u de externe communicatie in het belang van de transitie en de gemeente?

8. Kernorganisatie en interne ambtelijke afstemming

hoe zet u een kernorganisatie op voor de transitie en hoe stemt u dat ambtelijk intern af?

Download en lees nu het e-boek Aardgasvrij en hoe nu verder?’ de aanpak op deze 8 kernpunten wordt uitgelegd. Uitwerking daarvan in de praktijk levert continue voorbeelden op.