Ook Uw gemeente wordt aardgasvrij!

De energietransitie ligt op uw bord

Nieuwbouwwoningen en bedrijfsruimten kunnen niet worden aangesloten op het aardgasnet. Daarnaast moeten alle bestaande woningen en gebouwen op termijn ook aardgasvrij worden. Hoe weerbaar bent u deze transitie van nog nooit vertoonde omvang?

Bewoners worden daarnaast steeds mondiger, hun woonwensen zijn steeds diverser en deze veranderen ook steeds sneller. Hoe houdt u rekening met individuele wensen zonder de grote lijn en daarin het maatschappelijk belang uit het oog te verliezen?

Wethouder Katwijk Jacco Knape

Steeds meer gemeentes zoals Amsterdam, Haarlemmermeer en Utrecht kiezen voor circulair bouwen en circulaire gebouwen. Wat is/zijn dat, wat kiest uw gemeente en kunt u daar snel genoeg op anticiperen? Wat levert u dit op aan snelheid van bouwen, aanpasbare gebouwen en het verminderen van bouwtransport?

De Europese wetgeving (EPBD) vereist dat u binnenkort ook rekening houdt met het effect van de woning op de gezondheid van de bewoner binnen. Hoe kunt u dat er ook nog mee combineren?

U bent de spil: neem de lead!

U hebt vanuit de gemeente te maken met woningbouw. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid of de energietransitie. Of u heeft ze allemaal tegelijk?

Wethouders Molenwaard Frank Meerkerk en Kees Boender

U bent de spil van een complex netwerk van uw wethouder, bewoners, gebouw eigenaren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, netbeheerders, omgevingsdiensten en andere overheden. U realiseert beleid, voert het uit en rapporteert over de resultaten.

U gaat grond reserveren, bestemmingsplannen maken en woningontwikkeling aansturen voor de hele energietransitie. Daarbij draagt u de medeverantwoordelijkheid in de besteding van onze publieke middelen.

Hoe voldoet u aan die ongekend grote sociale opgave?

Hoe blijft u ENERGIEK in deze transitie? Ontdek het in het e-boek ‘Aardgasvrij en hoe nu verder?’

Download nu het e-boek en u weet hoe u kunt voldoen aan de sociale opgave. In het e-boek ‘Aardgasvrij en hoe nu verder?’ komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Evenwicht van belangen; hoe creëert u een evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen?
  2. Netwerk van belanghebbenden; hoe bouwt u een netwerk dat u ondersteunt bij de transitie?
  3. Efficiënt, effectief en eenduidig; hoe communiceert en coördineert u dat allemaal efficiënt, effectief en eenduidig?
  4. Risico en rendement; welk risico loopt u en hoe realiseert u voldoende rendement voor uw gemeente?
  5. Gebouwaanpassing voor gezinnen en gebruikers; hoe houdt u maximaal rekening met individuele wensen van gezinnen en andere gebruikers?
  6. Interne politieke afstemming en besluitvorming; hoe houdt u de leiding?
  7. Externe communicatie; hoe verzorgt u de externe communicatie in het belang van de transitie en de gemeente?
  8. Kernorganisatie en interne ambtelijke afstemming; hoe zet u een kernorganisatie op voor de transitie en hoe stemt u dat ambtelijk intern af?

Download en lees nu het e-boek Aardgasvrij en hoe nu verder?’