Contact

OpenGebieden wordt vanuit de Stichting BRIQS verzorgd.

Adres
Gebouw 100 WATT, 8e etage
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer
+31 20 6780 780

Wil je een bericht sturen? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

*

*

*

*) verplichte velden

Registraties Stichting BRIQS

Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam Nr. 5419 8399

Benelux merkinschrijving no. 912498 en EU merkinschrijving no. 10974624

Samenwerkingsverbanden

Stichting BRIQS is partner van MVO Nederland

Stichting BRIQS is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC)

Remko Zuidema is individueel lid van het CIB (International council for research and innovation in building and construction) en neemt deel aan werkgroep 104 over Open Building Implementation.

Remko Zuidema is vanuit Stichting BRIQS partner in Group4Wellness, samenwerkingsverband voor integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie vanuit verantwoorde levensstijl en goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden.

Remko Zuidema is vanuit stichting BRIQS partner van Happy Planet Professionals. Dit is een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.