Interne politieke afstemming en besluitvorming – Integrale budgetaanpak

Een integrale budgetaanpak om alle nieuwe Aardgasvrije budgetten in de gemeente op elkaar af te stemmen vraagt om een andere indeling van de gemeentebegroting aanvullend op nieuwe financiering vanuit diverse financiële instellingen, bedrijven en burgers.

Soms wordt die verwoord als een vorm van circulaire financieringen. Kenmerk van dergelijke financieringen is de afstemming en verbinding tussen de bouwbudgetten, de exploitatiebudgetten en de budgetten van de gebruikers in het gebouw. Dit klinkt Zorg voor tijdige raads-beslissingen op de integrale budgetaanpak en de inrichting van de totale gemeentebegrotingeenvoudig, maar dat is het niet! De eigen organisatie en semi-publieke voorzieningen kunnen inzicht geven in deze onderlinge afhankelijkheid van budgetten. Je kunt met interne politieke afstemming werk met werk maken door vervanging van de alle kabels en leidingen tegelijk met de maaiveldaanpassing aan te pakken. Denk ook aan herprofilering van de straat naar gelijkstroom van straatverlichting samen met voorzieningen voor elektrische auto’s. Zorg voor tijdige raadsbeslissingen op de integrale budgetaanpak en de inrichting van de totale gemeentebegroting.

Gemeentelijk draagvlak

Elk sociaal of financieel probleem kan leiden tot een veranderende mening van de raad. Werk mede daarom met collega’s samen in de buurtverandering en neem hun budgetten mee in de afwegingen. Betrek de nieuwe omgevingswet en WMO-budgetten, maar ook bijvoorbeeld  gemeentelijke financiering voor verlaagde huur of subsidie voor integrale woon- of gebruikslasten inclusief energie en beheer van sociale organisaties. De nieuwe omgevingswet verplicht naar verwachting dat je voor een buurt een warmteplan maakt met allerlei energievoorzieningen. Soms is het lastig een warmtenet te plaatsen bij alles wat er al in de grond ligt, terwijl je bestaande voorzieningen niet weg kunt halen voordat de nieuwe functioneren.

Download mijn gratis e-book ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Wil jij alles weten over alle stappen die je moet zetten in de overstap van het aardgas af? Download dan hier mijn gratis e-book.

Download hier: ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Praat mee

Andere wethouders hebben met dezelfde uitdaging te maken. Die kun je regelmatig tegenkomen door met woningverhuurders, netbeheerders en grote en regionale bouw- en installatiebedrijven tegelijk in diverse gemeenten in je regio samen te werken aan deze transitie. Heb je daarover met je collega-bestuurders in andere gemeenten contact? Of zou je dat graag willen? Deel het in de reacties.

No comments yet.

Geef een reactie