Interne politieke afstemming en besluitvorming – het vertrouwen van college en gemeenteraad

Naar aardgasvrij kun je niet vroeg genoeg werken aan commitment van de meerderheid van de gemeenteraad en het college, ook om je daadkracht en zichtbaarheid in de transitie te verzekeren. Interne politieke afstemming en besluitvorming is noodzakelijk.

Je moet zowel de collegeleden als de gemeenteraad overtuigen om te mogen beginnen aan de verwezenlijking van je buurt transitie. Maar de meeste discussies in een raadsvergadering gaan over de gekozen aanpak van het project. Die weet je nu juist nog niet helemaal; dat blijkt pas tijdens het werken hieraan in de eerste buurten. Tegelijk heeft elke politieke partij en elke buurt andere zorgen. Emoties kunnen dan hoog oplopen en dat heeft invloed op je medebestuurders.

Bereid het goed voor!

Voorkom dat je bij elke bijzonderheid terug moet naar de gemeenteraad; gebruikers die weigeren mee te werken, gezinnen die het geld niet hebben of het ontbreken van technische oplossingen vergen elk hun eigen aanpak waarop je voorbereid moet zijn. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk zowel de oude als nieuwe energiedragers langere tijd behouden. Het blokkeren van gebouwaanpassingen kost in sommige gevallen al meer dan een oplossing voor een enkele. Je kunt nu al zicht hebben op de mogelijke oplossingen.

Gemeenteraden houden van afgesproken oplossingen vooraf

De gemeenteraad moet het college op haar resultaten afrekenen. Gewoonlijk stelt ze vooraf concrete resultaten als doelstellingen en beoordeelt deze achteraf op feiten. Daarom zoekt de gemeenteraad bij voorkeur naar eerder gebruikte en concrete oplossingen die herkenbaar zijn voor betrokkenen. Niets is moeilijker dan afgaan op vage beloften en onzekerheid, dat levert weerstand en frustratie op. Bij de overgang naar aardgasvrij is meestal een aantal vervolgstappen helder, daarbij kan de oplossing van de ene stap inhoud geven aan de volgende. IJkmomenten in de processen zoals voortgangsrapportages en publieke events helpen om je afspraken tijdig na te komen. De tussenstappen vieren met de gemeenteraad, dat houdt de sfeer goed, zorgt voor afstemming en biedt een blik op de voortgang. Bezoek de locatie en organiseer het gesprek met de buurt. De politiek zal met verschillende belanghebbende partijen in de buurt spreken. Zorg dat die informatie tijdig bij jou is.

Houd de gemeenteraad betrokken

Regelmaat in laagdrempelige ontmoetingen met belanghebbenden in de buurt geeft de raadsleden inzichtRegelmaat in laagdrempelige ontmoetingen met belanghebbenden in de buurt geeft de raadsleden inzicht. Zorg voor diversiteit bij de vertegenwoordiging van bewoners, bedrijven en andere organisaties, dat is noodzakelijk om zicht te houden op de werkelijke voortgang. Houd je eigen ogen en oren open in de buurt en houd anderen goed betrokken. Wanneer je zelf laagdrempelig bereikbaar bent, kan dat veel tijd kosten, maar je hoort het wel direct als je actie moet nemen. Zorg voor verschillende informatiebronnen die vooral niet alleen ambtelijk zijn. Realiseer je dat de belangen van de betrokkene totaal kunnen verschillen en dat daarom iedere partij een eigen aanpak nodig heeft.

Helder communiceren

Duurzaam goede verhoudingen zijn van groot belang. Zorg daarom voor helderheid vooraf, want vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maak duidelijk waar belangen en verantwoordelijkheden liggen.

Deel de emoties en verschillen van inzicht, normen en waarden. Soms zit er een heel verhaal achter, geef daar ruimte voor. Verplaats je in de ander en help betrokkenen zich in elkaar te verplaatsen. Het gaat niet om je eigen gelijk, maar om een goede keuze uit de alternatieven die er liggen.

Download mijn gratis e-book ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Wil jij alles weten over alle stappen die je moet zetten in de overstap van het aardgas af? Download dan hier mijn gratis e-book.

Download hier: ‘Aardgasvrij en hoe nu verder’

Praat mee

Ga eens voor jezelf na: welke informatie heeft de gemeenteraad nodig op welk moment voor haar besluitvorming? Hoe betrek je jouw partners van het college, de gemeenteraad en in de gemeente bij de buurt en wanneer? Welke zaken staan al in het coalitieakkoord en moeten er de volgende keer in? En blijft iedereen politiek binnenboord? Praat mee en deel je reactie het in het veld hieronder.

No comments yet.

Geef een reactie