Wethouder: Dit is je grootste ENERGIE uitdaging ooit!

Ruim 1000 woningen per dag klimaatneutraal maken, op elke dag van het jaar, meer dan 20 jaar lang! Dat is de opdracht uit het VN-klimaatakkoord aan jou en je collega-wethouders, de gemeenteraad en de gehele ambtelijke organisatie van alle gemeentes in Nederland samen. Ga je dat zonder de (aanstaande)bewoners doen? Nee! En ga je nu nog nieuwbouw op aardgas daaraan laten toevoegen die de uitdaging van straks nog verder groot?

Dat is géén business as usual! Hoe zorg jij dat je deze opgave aankunt?

Ik stuur je graag mijn ebook toe: “Aardgasvrij en hoe nu verder?” geschreven vanuit jouw rol in de gemeente. Geef je naam en e-mailadres op, zodat ik je het je meteen kan toezenden.

Ontdek de zeven stappen om ENERGIE te krijgen voor jezelf en je gemeente. Met de achtste stap als bonustip erbij ben jij ENERGIEK genoeg om deze enorme uitdaging aan te gaan!

Twee olifanten in één klap

Overhandiging aan Cora-Yfke Sikkema, wethouder Haarlem

De meeste gasleidingen in Nederland moeten tussen 2020 en 2040 vervangen zijn. Wat een geweldig moment om daar meteen alternatieven voor in te zetten. Aardgas wordt in gebouwen nu gebruikt voor verwarming, koken en warm water. Je kunt dat vervangen door een verzwaard elektranet, een warmtenet of warmte-koude-opslagcombinaties. Dat zijn geen twee vliegen, maar twee olifanten in één klap! Een ambitieus project waarmee jij je kunt profileren – of waarop je kunt struikelen.

Wat komt daar allemaal bij kijken?

Overhandiging aan Dorine Putman-Devilee, ethisch bankier ASN bank op Building Holland

Bestemmingsplan voor jouw nieuwbouw voor 2018 aangepast op Aardgasvrij? Wil je het oude ontwikkelcontract van jouw gemeente met een ontwikkelaar of aannemer Aardgasvrij krijgen? Wil je jouw nieuwe of bestaande aardgasvrije school energiek laten werken voor de buurt? Dat kan allemaal samen met de (aanstaande)bewoners!

Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Ondertekening Green Deal Aardgasvrije wijken

Winkeliers, bedrijven met en zonder eigen pand, gebouw eigenaren, scholen, zorginstellingen, bewoners en werknemers. We krijgen allemaal te maken met deze enorme transitie. Maar ook financiers, beleggers, verzekeraars, bouw- en installatiebedrijven, bouwindustrie, de transportsector, de media, jouw ambtenaren en je eigen politieke collega’s.

Houdt het warm

Klaar voor de Masterclass op REALY Brussel

De transitie is een mega-uitdaging op sociaal, communicatief, logistiek, financieel, organisatorisch, politiek, technisch en bouwkundig gebied. Binnensteden, monumenten, vooroorlogse bouw, appartementen in complexe hoogbouw en grondgebonden rijtjeswoningen hebben allemaal een eigen aanpak nodig.

De stad vraagt andere oplossingen dan het platteland. In deze transitie moet je bovendien álle bewoners, organisaties en bedrijven meenemen houdt het warm voor iedereen.

Hoe krijg je iedereen mee?

Overhandiging aan Pallas Agterberg, strategisch adviseur Alliander – in Pakhuis de Zwijger

Sluit bijvoorbeeld aan op natuurlijke aanpassingsmomenten van gebouwen, zoals een verkoop of nieuw verhuur moment. Naast geld kan vooral comfort verhoging en woningverbetering mensen over de streep halen. Elke situatie vraagt een eigen aanpak. Heb je die voorbereid?

Aanpak

Hoe ga je het aanpakken en waar haal je de ENERGIE vandaan? Ik ga je daarbij helpen. Dit ebook geeft je handvatten voor je voorbereiding. Toon je leiderschap als wethouder en betrek tijdig iedereen die ermee te maken krijgt. Dat is dus meteen vanaf vandaag!

ENERGIE staat voor de zeven stappen in dit e-boek:

  1. Overhandiging aan Roebyem Anders, chief mission officer at Sungevity – bij CIRCL Amsterdam Zuidas

    Evenwicht van belangen

  2. Netwerk van belanghebbenden
  3. Efficiënt, effectief en eenduidig
  4. Risico en rendement
  5. Gebouwaanpassing voor gezinnen en gebruikers
  6. Interne politieke afstemming en besluitvorming
  7. Externe communicatie

Om als wethouder ENERGIEK aan de slag te gaan heb ik nog een bonus stap voor je:

  1. Kernorganisatie en interne ambtelijke afstemming

Nu weet je waar je de ENERGIE vandaan haalt en ENERGIEK van wordt!

Download nu het ebook “Aardgasvrij en hoe nu verder?” geschreven vanuit jouw rol in de gemeente en begin vandaag nog!